Handelsbetingelser

Designerweb

Velkommen til Designerweb. Designerweb formidler kontakt mellem kunstnere og købere af kunst via onlineplatformen www.designerweb.dk. Når du besøger Designerweb, accepterer du følgende vilkår. Disse ydelser stilles til rådighed for dig af Designstaal.

Oprettelse af bruger 

Når du opretter dig som bruger, skal du oplyse navn, e-mail og telefonnummer. Du skal desuden oplyse kortoplysninger i forbindelse med et køb. Din bruger oprettes automatisk i forbindelse med et køb og kan derfor ikke oprettes forud for et køb. Du kan dog bruge din bruger næste gang du vælger at handle hos Designerweb 

Priser 

Udbyder af produktet/produkterne (sælger/kunstner) bestemmer prisen på værket (produktet). 

Betaling 

Der kan betales med forskellige betalingskort, som fremgår, når du som køber kommer til betalingsdelen. Her fremgår den pris, som du skal betale. Vær opmærksom på, at prisen på produktet er inklusive fragt. 

Ansvar for oprettelse af indhold 

Du indestår for at det indhold, du opretter på designerwev.dk, er i overensstemmelse med vores regler, ikke overtræder nogle love og ikke krænker tredjemands rettigheder. 
Designerweb er berettiget til at fjerne indhold fra sin tjeneste uden varsel, hvis vi vurderer, at det er nødvendigt for at bringe en krænkelse af tredjemands ret til ophør, undgå en sådan eller overholde lovgivningen i øvrigt. Designerweb forbeholder sig ligeledes retten til at fjerne indhold der vurderes at være i strid med Designerweb’s regler, er til skade for vores goodwill eller i øvrigt upassende. 

Designerweb’s ansvar  

Vi tilbyder kunstnere at sælge deres kunst via designerweb.dk.  
designerweb.dk er ikke involveret i selve transaktionen mellem køber og sælger, heller ikke i tilfælde hvor sælger er en erhvervsdrivende. designerweb.dk. er ikke selv sælger eller leverandør af varer eller ydelser, der sælges på designerweb.dk.  
Designerweb.dk  påtager sig ikke noget ansvar for varer eller ydelser, som er købt ved brug af vores hjemmeside. Du indvilliger i, ikke at holde os ansvarlige for ting, som andre brugere annoncerer eller foretager sig. 
Vi er ikke ansvarlige for tab, uanset om det drejer sig om penge (herunder fortjeneste), goodwill, omdømme eller andre særlige, indirekte eller direkte følgeskader, der opstår som følge af din brug af vores hjemmeside og ydelser, selvom du underretter os herom, eller vi med rimelighed kunne forudse muligheden for sådanne skader. 
Ønsker du at gøre brug af fortrydelses- eller reklamationsretten, skal du kontakte designerweb.anaj@gmail.dk. 

Fortrydelsesret ved køb af værker som er solgt af erhvervsdrivende kunstnere 

Vil du fortryde bestillingen, kan du ringe til os eller sende os en e-mail på designerweb.anaj@gmail.dk.  
Hvis du bruger din fortrydelsesret, skal du returnere varen i originalemballagen og i samme stand, som da du modtog den. Du skal sende varen til kunstneren senest 14 dage efter du har meddelt os din fortrydelse. 
BEMÆRK, at du selv skal afholde alle omkostninger ved returneringen, og at du selv bærer risikoen for varen under selve returneringen. 
BEMÆRK, at hvis vi kan konstatere en værdiforringelse ved den returnerede vare, forbeholder vi os ret til at kræve refusion herfor af dig.

Reklamation ved køb af værker som er solgt af erhvervsdrivende kunstnere 

Hvis du køber en vare af en erhvervsdrivende kunstner, og der er en mangel ved den – fx en materialefejl – gælder købelovens regler. 
Som forbruger kan du derfor reklamere over mangler ved varen i 2 år regnet fra leveringen af varen. Reklamationen skal ske inden for rimelig tid og senest 2 måneder efter, at fejlen er opdaget eller burde være opdaget. 
Hvis du vil reklamere, kan du oprette en reklamationssag ved at sende os en mail på kontakt@nordiskkunst.com. Vi beder dig beskrive problemet så̊ præcis som muligt. 
Hvis reklamationen er berettiget, og hvis det er nødvendigt, at du sender varen tilbage, skal dette ske til kunstneren. 
Husk følgende, når du returnerer varen: 
Vedlæg en kopi af din faktura. 
Vedlæg en præcis beskrivelse af fejlen. 
Send varen forsvarligt indpakket. Den originale emballage er ikke nok. 
Vi gør opmærksom på, at reklamationsretten bortfalder, hvis værket har lidt overlast eller der konstateres skader. 

Klagemuligheder  

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos Designerweb kan indgives til klagesag hos Center for Klageløsning ved at indgive en klage via klageportalen for Nævnenes Hus.  

Rettigheder til indhold  

Du indvilliger i ikke at kopiere, ændre eller distribuere vores hjemmeside eller dens indhold, ophavsrettigheder eller varemærker.   
Ved oprettelse af indhold på Designerweb’s tjenester giver du os en ubegrænset, vederlagsfri, uigenkaldelig og overdragelig ret til at tilgængeligøre, ændre og fremstille eksemplarer af hele eller dele af det pågældende indhold, herunder data, tekst og billeder. Designerweb gør brug af denne ret til eksempelvis lagring og visning af dine produkter samt til markedsføringsformål.  
Du giver derudover Designerweb ret til at hindre og påtale tredjemands kopiering eller uberettigede anvendelse af hele eller dele af det indhold, du opretter på Designerweb.  
Intet i disse vilkår begrænser dine rettigheder til selv at anvende det indhold, herunder data, tekst og billeder, du opretter på designerweb.dk.   

Misbrug af designerweb.dk  

Vi forbeholder os retten til at begrænse eller afslutte vores ydelse, fjerne lagret indhold og træffe tekniske og juridiske foranstaltninger for at afskære brugere fra vores side, hvis vi mener, at de skaber problemer, eller deres handlinger er uforenelige med ordlyden eller ånden i vores politik, det inkluderer også situationer, hvor en kunstner opfordrer en køber eller en potentiel køber, som kunstneren er kommet i kontakt med via Designerweb, til at handle udenom Designerweb. Det kan eksempelvis være ved at fremsende rabatkoder, flyers, anden merchandise i forbindelse med et salg og eller henvise til egen Facebook-profil, Instagram-profil eller hjemmeside på ens egen Designerweb profil 
Vi kan beslutte os for at benytte nogle af disse foranstaltninger, fjerne lagret indhold eller afskære en bruger fra vores side, men vi påtager os ikke noget ansvar for overvågning af vores side og ydelser, for uautoriseret eller ulovligt indhold, eller for brugernes benyttelse af vores hjemmeside eller ydelser.  

Personlige oplysninger  

Ved at benytte designerweb.dk indvilger du i, at Designerweb (den dataansvarlige) indsamler, overfører, lagrer og bruger dine personlige oplysninger som nærmere beskrevet i vores Persondatapolitik. Du er ansvarlig for, at dine personlige oplysninger er nøjagtige samt for at beskytte oplysninger omkring din adgangskode. Såfremt din adgangskode er blevet misbrugt af en eller anden grund, bør du straks anmode os om at ændre din adgangskode og spærre din konto.  
Har du mistanke om, at din e-mailadresse eller din adgangskode til designerweb.dk er blevet misbrugt, så kontakt os. Du er ikke ansvarlig for eventuelle tab, der opstår, efter du har kontaktet os for at spærre din konto. Designerweb vil ikke dække noget tab i et større omfang end angivet i den danske lovgivning om visse betalingsmidler, hvis tabet er en følge af, at din e-mail og adgangskode er blevet misbrugt.  

Lukning af din konto  

Du kan til enhver tid uden yderligere varsel lukke eller spærre din konto på Nordiskkunst.com ved at sende en meddelelse til os.  

 Ændringer  

Vi kan opdatere disse vilkår til enhver tid, således at opdateringerne træder i kraft næste gang, du opretter indhold på designerweb.dk eller efter 30 dage, afhængig af hvad der sker først. Ingen anden ændring af denne aftale vil være gyldig medmindre den fremsættes skriftligt. 

Lovvalg og værneting  

Alle handler indgået på designerweb.dk er underlagt dansk lovgivning.  
Skulle der opstå retlige tvister mellem brugere af designerweb.dk og designerweb er rette værneting Retten i Hillerød.  

Anja Múller Petersen
N.R. Olsensvej 1, 3360 Liseleje
designerweb.anja@gmail.com
30 42 09 37

DESIGN IT.

CREATE NOW.