Indsejling i Hundested

Indsejling i Hundested

Indsejling i Hundested

 

Tusch og akvarel.
Størrelse 44 x 54 cm med ramme. Pris: 1.200 kr.

Hundested Havn ligger i læ ved indløbet til Isefjord, delvis fri af de store sandvandringer langs kystenmod Kattegat. Hundested er en ung by (1796). Hundested og Lynæs (1720) som ligger 3 km sydfor, danner nu én lang bebyggelse, men har stadighar bevaret fiskerlejets præg.

Ved indsejling til fjorden fra nord ses Spodsbjerg Fyr og den fredede Skanse , som er et befæstningsanlæg opført under Englandskrigen 1805 for at beskytte indsejlingen til fjorden.

Stenalderhavet
I Stenalderen var Halsnæs en ø dannet af storbakket moræne. Øen, der havde flere fjordindskæringer både fra Kattegat og og Roskilde Fjord, var afgrænset mod øst af Brødemosesund, der gik tværs over Halsnæs og forbandt Roskilde Fjord med Kattegat.

Comments are closed.