Hundested skanse

Skansen Hundested

Tusch og akvarel.

Størrelse 34 x 44 cm med ramme. Pris: 750 kr. 

Hundested Skanse opførtes i 1809 i forbindelse med Englandskrigene. Sammen med Skansehage i Rørvig skulle anlægget beskytte indsejlingen til Isefjorden. Hundested Skanse ligger yderst på Halsnæs-halvøen, hvor en flere kilometer lang kystklint strækker sig mod nordøst. På toppen af denne klint – lige udenfor Hundested Havn – ligger skansen.

Voldanlægget har været helt lukket med en grøft ud mod havet. Mod syd og vest var skansen beskyttet af ekstra jordvolde. I dag er denne del ved at styrte i havet. Isefjordens anden side blev bevogtet af Skansehage Batteri.

Hundested Skanse rummede otte kanoner og to kraftige morterer.

Danmark forsøgte at holde sig neutral under Englandskrigen, der var en udløber af Napoleonskrigene. England krævede imidlertid den danske flåde udleveret. De betragtede den som en mulig trussel. Danmark ville ikke udlevere flåden, men måtte bøje sig for kravet efter et kraftigt bombardement i København.

Krigen, der fulgte, kom til at forme sig som en søkrig i de danske farvande med åbne kanonbåde og små kaperskibe mod de engelske fartøjer.

Da flåden var tabt, lå de danske kyster ubeskyttede hen. Mange batterier og skanser blev opført langs de danske kyster for at hindre fjendens landgang og beskytte særlig vigtige punkter. Endvidere blev kyststrækningerne mellem forsvarsværkerne patruljeret af de lokale afdelinger af kystmilitsen.

Hundested strand

Hundested strand

TUSCH OG AKVAREL.
STØRRELSE 34 X 44 CM MED RAMME. PRIS: 750 KR.

Tegnet landskab fra Hundested skanse med kig udover stranden som er rig på flora. Her vokser håret høgeurt, knold-rottehale, alm. kamgræs, dansk astragel, dansk kambunke, vår-potentil, knold-ranunkel, blågrøn star, kornet stenbræk, stribet kløver, tidlig dværgbunke, rank forglemmigej, mark-frytle, fåre-svingel, dunet havre, eng-havre og alm. hjertekarse.

Lystbåde i Hundested

Lystbåde i Hundested

Tusch og akvarel.
Størrelse 54 x 74 cm med ramme. Pris: 2.200 kr.

Tegning af bådepladser ved hundested havn.

Hundested Havn ligger mellem Isefjorden og Kattegat, tæt på byens centrum. Havnen blev i 2013 udnævnt til Året Havn og ikke uden grund. Den gamle fiskerihavn er nu kultur-og oplevelseshavn og centrum for mangfoldige aktiviteter med gallerier, spisesteder, glaspusteri, bryghus og en oplevelsesplatform, hvor der klappes fisk og fanges krabber.

Knud Rasmussens hus

Knud Rasmussens hus

Tusch og akvarel.
Størrelse 54 x 74 cm med ramme. Pris: 2.200 kr.

Grønlands- og polareskimoforsker Knud Rasmussen har haft stor betydning for udforskningen af Grønland. De syv ekspeditioner, han tog initiativ til, har hver især givet et betydeligt videnskabeligt udbytte. I ekspeditionerne deltog flere andre videnskabsmænd, som indenfor deres individuelle fagområder bidrog til kortlægningen af Grønland. Det gælder på så forskellige felter som botanik, geologi, meteorologi, kartografi, etnografi og arkæologi.

Knud Rasmussen skrev flittigt mellem ekspeditionerne. Hans forfatterskab rummer både videnskabelige skrifter, rejseskildringer og oversættelser af inuitsagn, -eventyr og -sange. Knud Rasmussen tog selv initiativ til opførelsen af arbejds- og sommerhuset i bakkerne ved Spodsbjerg Fyr. Huset stod færdigt i 1917. Her planlagde han sine ekspeditioner, arbejdede på sine manuskripter, og her mødte han venner, forfattere og kollegaer.

Fiskehejre

Fiskehejre

TUSCH OG AKVAREL. 
STØRRELSE 44 X 54 CM MED RAMME. PRIS: 1.200 KR. 

Tegning af Fiskehejre. Fiskehejren er iøjnefaldende og let genkendelig på sin størrelse med en højde på knap en meter og et vingefang på knap to meter. Den lever af småfisk, frøer og krebsdyr, og den fanger sit bytte på lavt vand i søer og moser og langs havkysterne.

Valmuer og kornmark

Valmuer og kornmark

TUSCH OG AKVAREL.
STØRRELSE 44 X 54 CM MED RAMME. PRIS: 1.200 KR

Tegning af valmuer og kornmark i nærheden af Hundested.


Korn-Valmue bliver indtil en meterhøj, men er ofte lavere. Den er i reglen noget forgrenet foroven. Hele planten har mælkesaft.


Blomsterstilken er som resten af planten beklædt med stive udstående hår.
Kronbladene er skarlagenrøde, indtil 4 cm brede, og ofte med en sort plet ved grunden.
De nedre bladene er 1 gang fjernsitdelte med savtakkede afsnit; De øvre blade er hele til grovfligede. Nladenes flige er trekantede og har ikke paraelle sider.


Frugten er en mangefrøet kapsel.Kapslen er ægformet til næsten kugleformet og med 8-12 støvfangsstråler, den bliver 7-19 mm bred. Kapslen ses allerede i den unge blomst.
Frøene er små og nyreformede; de indeholder planteolier (“birkes”).

Kløver ved Spodsbjerg fyr

Kløver ved spodsbjerg

Tusch og akvarel.
Størrelse 44 x 54 cm med ramme. Pris: 1.200 kr.

Tegning af kløver ved Spodsbjerg fyr.

Spodsbjerg Fyr ligger på kysten midtvejs mellem Hundested og Kikhavn ved østsiden af indsejlingen til Isefjord.

Takket være den høje klint har Spodsbjerg Fyr en flammehøjde på 40 m. Det første fyr, der blev opført i 1845, blev i 1865 afløst af et 5 m højt tårn med roterende spejlapparat.

Det nuværende tårn fra 1907 er forsynet med et vinkelfyr med fast linseapparat. Under besættelsen havde den tyske værnemagt et kystbatteri ved fyret. Det bestod af fire 12,5 cm skibskanoner med en skudvidde på 18 km. Bemandingen var på 100 mand, der var indkvarteret i barakker på stedet.

Fjordstien

Fjordstien  

Tusch og akvarel. 
Størrelse 44 x 54 cm med ramme. 

Fjordstien er en natursti langs Roskilde Fjord og Isefjorden. Den er til cyklister og vandrere, og når den er helt færdig, bliver den 275 km lang.

Fjordstien ligger tæt på kysten, hvor man kan se vandet, nyde duften og mærke brisen fra fjorden.

Indsejling i Hundested

Indsejling i Hundested

 

Tusch og akvarel.
Størrelse 44 x 54 cm med ramme. Pris: 1.200 kr.

Hundested Havn ligger i læ ved indløbet til Isefjord, delvis fri af de store sandvandringer langs kystenmod Kattegat. Hundested er en ung by (1796). Hundested og Lynæs (1720) som ligger 3 km sydfor, danner nu én lang bebyggelse, men har stadighar bevaret fiskerlejets præg.

Ved indsejling til fjorden fra nord ses Spodsbjerg Fyr og den fredede Skanse , som er et befæstningsanlæg opført under Englandskrigen 1805 for at beskytte indsejlingen til fjorden.

Stenalderhavet
I Stenalderen var Halsnæs en ø dannet af storbakket moræne. Øen, der havde flere fjordindskæringer både fra Kattegat og og Roskilde Fjord, var afgrænset mod øst af Brødemosesund, der gik tværs over Halsnæs og forbandt Roskilde Fjord med Kattegat.