Skansen Hundested sm

Hundested skanse

Skansen Hundested

Tusch og akvarel.

Størrelse 34 x 44 cm med ramme. Pris: 750 kr. 

Hundested Skanse opførtes i 1809 i forbindelse med Englandskrigene. Sammen med Skansehage i Rørvig skulle anlægget beskytte indsejlingen til Isefjorden. Hundested Skanse ligger yderst på Halsnæs-halvøen, hvor en flere kilometer lang kystklint strækker sig mod nordøst. På toppen af denne klint – lige udenfor Hundested Havn – ligger skansen.

Voldanlægget har været helt lukket med en grøft ud mod havet. Mod syd og vest var skansen beskyttet af ekstra jordvolde. I dag er denne del ved at styrte i havet. Isefjordens anden side blev bevogtet af Skansehage Batteri.

Hundested Skanse rummede otte kanoner og to kraftige morterer.

Danmark forsøgte at holde sig neutral under Englandskrigen, der var en udløber af Napoleonskrigene. England krævede imidlertid den danske flåde udleveret. De betragtede den som en mulig trussel. Danmark ville ikke udlevere flåden, men måtte bøje sig for kravet efter et kraftigt bombardement i København.

Krigen, der fulgte, kom til at forme sig som en søkrig i de danske farvande med åbne kanonbåde og små kaperskibe mod de engelske fartøjer.

Da flåden var tabt, lå de danske kyster ubeskyttede hen. Mange batterier og skanser blev opført langs de danske kyster for at hindre fjendens landgang og beskytte særlig vigtige punkter. Endvidere blev kyststrækningerne mellem forsvarsværkerne patruljeret af de lokale afdelinger af kystmilitsen.

Comments are closed.